Liczba odwiedzin strony: 21941 Osób na stronie: 1
 

Liliana Adamska  
Kancelaria notarialna

 
 
Liliana Adamska
Kancelaria notarialna
 
Pionierska 3
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 198 poz. 2037 - Organizacja i tryb przeprowadzania kontroli przez wojewodów i organy celne oraz sposób ich współdziałania z innymi organami
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez wojewodów i organy celne oraz sposobu ich współdziałania z innymi organami (Dz. U. z dnia 10 września 2004 r.) Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Czynności kontrolne sprawowane przez organy,...
Monitor Polski 1997 Nr 56 poz. 544 - Uznanie za rezerwat przyrody
ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (M.P. z dnia 8 września 1997 r.) Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272 i Nr 54, poz. 349) zarządza...